четвер, 3 березня 2011 р.

Профілактика та інформування населення про гепатит С

Згідно статті 9 Закону України «Про інформацію»: «Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України».


Окрім того, інформація щодо захворюваності населення на гепатити С може входити до складу статистичної інформації. Згідно зі ст. 19 Закону, статистична інформація —це офіційна документована державна інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя.
Державна статистична інформація підлягає систематичному відкритому публікуванню.
Забезпечується відкритий доступ громадян, наукових установ, зацікавлених організацій до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, встановлених цим Законом, а також Законом України «Про державну статистику».
Також право на інформацію реалізується відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та ст. 40 Конституції, що визначає:
«Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк».
Загалом принципи профілактики інфекційних хвороб визначено в «Законі про інфекційні хвороби» в статті 10.
Крім того, відповідно до ст. 21 Закону обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.
Обов'язковим профілактичним медичним оглядам підлягають неповнолітні, учні загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та студенти вищих навчальних закладів, інші категорії осіб відповідно до закону.

Немає коментарів:

Дописати коментар