понеділок, 21 березня 2011 р.

Примара державної програми

Хворих на вірусний гепатит С в Україні передусім цікавить можливість вилікуватись,
проте, як ми вже вияснили, основною перешкодою у доступі до лікування є його
вартість. Навіть якщо рахувати вартість лікування не пігельованими інтерферонам, а
інтерферонами короткої дії — таке лікування все рівно не доступне для переважної
більшості хворих громадян України. Тому всі очікування хворі на гепатит С в Україні
та їх родичі покладають на державу, яка на наш погляд має зайняти рішучу позицію та
допомогти (хоча б частково!) в лікуванні хвороби тим, хто хворіє та вберегти тих, хто
може інфікуватись. Хворі мають можливість порівняти ситуацію в Україні з ситуацією
та забезпеченням лікуванням хворих в Молдові, Польщі, Росії, Білорусі і, на жаль, ці
порівняння свідчать не на користь нашої держави


За даними МОЗ, близько 6 тисяч .
медичних працівників хворіють на хронічний гепатит С і не мають ніякої можливості
лікуватись, окрім як за власні кошти.
На сьогодні, як видно з відповідей Міністерства охорони здоров’я, які ми розместили в
хронологічному порядку, такої програми немає і вона навіть не розробляється (переду-
сім хворі прагнуть лікування, а не профілактики, про яку йдеться у останній відповіді).
2007
Державної програми щодо лікування хворих на хронічні вірусні гепатити С, В на даний
час не існує, видатки на діагностику та лікування цих хвороб у Державному бюджеті
на 2005-2006 роки не передбачались. Лікування цієї паталогії проводиться за рахунок
коштів місцевих бюджетів. Лікарські засоби для лікування хворих на хронічні вірусні
гепатити В і С визначаються лікарями індивідуально для кожного хворого і закупову-
ються за рахунок загальних ассигнувань на охорону здоров’я місцевих бюджетів.
Відповідь Департаменту розвитку медичної допомоги на інформаційний запит за
підписом Крушинської З.Г.

2009
Програми по противірусній терапії (безкоштовному лікуванню) хворих на хронічний
гепатит С з наявністю вірусної реплікації вже впроваджені для певних контингентів,
а саме для пацієнтів з наявністю коінфекції ВІЛ+гепатит С. Розглядається можливість
поступового охоплення такими програмами інших груп хворих на гепатит С і можли-
вість створення національної програми.
Відповідь Міністерства охорони здоров’я на інформаційний запит з питанням
«Чи доступна в Україні антивірусна терапія ВГС за кошти державного бюджету?» за
підписом директора Департаменту розвитку медичної допомоги Жданової М.П.
2009
На сьогодні Міністерством опрацьовується проект Державної цільової про-
грами профілактики парентеральних вірусних гепатитів. Зазначена пробле-
ма є актуальної, проте потребує додаткового часу та підготовки докладних
фінансово-економічних розрахунків із залученням фахівців різних спеціаль-
ностей і відомств, а також визначенням джерел фінансування. По завершен-
ню роботи Вас буде додатково поінформовано.
Відповідь Міністерства охорони здоров’я на відкритий лист громадян
України «Зупинити епідемію та вилікувати хворих!» за підписом директо-
ра Департаменту розвитку медичної допомоги Жданової М.П.

З липня 2009 року держава почала вести реєстрацію та облік хворих на хро-
нічний гепатит С в Україні, в жовтні гепатит С був названий Міністерством
охорони здоров’я України «найнебезпечнішою з інфекційних хвороб в світі
поряд з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією. Ця хвороба вражає мільйони
людей по всій Східній Європі та загалом по Євразії, а також несе в собі вели-
кі соціальні, а зрештою і економічні ризики для суспільства».
Далі в повідомленні Міністерства йдеться: «Здоров'я нації є справою національної
безпеки, тому всі усвідомлюють, що, з розповсюдженням гепатиту та інших соціально-
небезпечних хвороб, витрати на лікування значно зростуть в масштабах країни. Крім
того, залишається відкритими питання розробки державної програми щодо бороть-
би з вірусом гепатиту С та внесення вірусу гепатиту С в реєстр хвороб в Україні.»
В 2011 році хворих на гепатит В і С лікуватимуть безкоштовно, завірили в Міністерстві охорони здоров'я. Як повідомляється, уряд затвердив концепцію п'ятирічної державної програми, яку обіцяють розробити найближчими місяцями. Після цього в бюджеті повинні знайти кошти на профілактику, діагностику і лікування хворих вірусними гепатитами. "Сподіваюся, що ще в цьому році цільові кошти на виконання програми будуть виділені, ми давали розрахункову цифру на перший рік - 330 мільйонів - відзначив глава департаменту розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Микола Хобзей.

Джерело: http://hepatit.org.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар