субота, 12 березня 2011 р.

Вразливі групи населення та гепатит С

За даними лабораторії вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції Інституту епідеміології та ін-
фекційних хвороб імені Громашевського АМН України, до основних груп підвищено-
го ризику інфікування гепатитами В та С належать:


• Споживачі ін'єкційних наркотичних препаратів, ВІЛ-інфіковані, пацієнти із захворю-
ваннями, що передаються статевим шляхом;
• Гематологічні та онкогематологічні хворі, які отримують повторне переливання
крові та її препаратів;
• Особи з хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на гемодіалізі, хворі із
захворюваннями гепатобіліарної системи, з імунодефіцитними станами;
• Пацієнти відділень різного профілю, лікування яких включає довготривалі та/або
інтенсивні курси ін'єкційної терапії, ендоскопічні втручання;
• Медичні працівники, які мають професійний контакт з кров'ю та її препаратами, ін-
шими біологічними рідинами хворих;
• Особи з ризикованою сексуальною поведінкою;
• Діти, що народились від матері з активним інфекційним процесом гепатитів В та С;
• Особи, що контактують з хворими на гострі та хронічні гепатити В та С, вірусоносіями.
Кількість виявлення гепатиту С в групах ризику становить:
ВІЛ-інфіковані — 84%,
СІН — 61,5%,
пацієнти шкірвендиспансеру — 18,3%,
пацієнти ЛПУ — 5%,
медичні працівники — 3,3%,
онкохворі — 3,7%,
хворі на туберкульоз — 46,7%,
ув'язнені — 61,1%.
Таким чином, на кінець 2008 року по кількості виявлення гепатиту С перше міс-
це посідала категорія ВІЛ-інфікованих, на другому знаходилися — СІН (споживачі
ін’єкційних наркотиків), а на третьому місці серед вразливих груп населення по по-
ширеності гепатиту С були ув'язнені.
Джерело: http://hepatit.org.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар