неділя, 13 травня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПЛАКАТІВ «БЕЗПЕКА ТА РОЗУМІННЯ»


1. Загальні положення Конкурсу:

1.1. Це Положення визначає порядок, мету і умови проведення Конкурсу соціальних плакатів «Безпека та розуміння» (далі Конкурс).
1.2. Конкурс проводиться за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні спільно з «USAID|Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні».
1.3. Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі особи, так і авторські колективи.
1.4. Підведення підсумків Конкурсу, визначення призерів та переможців покладається на Конкурсну комісію (див. п. 8) та здійснюється відповідно до цього Положення. Всі дії Конкурсної комісії та Організатора є вираженням ними своєї особистої думки.
1.5. Участь у Конкурсі не передбачає ніяких грошових зборів.


1.6. Відповідальність за дотримання авторських прав несе учасник Конкурсу. Надсилаючи свою Роботу на Конкурс, автори автоматично дають право Організаторам Конкурсу на публікацію надісланого матеріалу в Інтернеті  і/або друкованих виданнях в некомерційних цілях безоплатно, а також  у разі потреби вносити зміни редакторського характеру.
1.7. У разі пред’явлення вимог, претензій та позовів третіх осіб, в тому числі правовласників авторських прав і суміжних прав на надану Роботу, учасник зобов’язується вирішувати  їх від свого імені за свій рахунок.
1.8. Всі роботи, що подаються на Конкурс, не повинні суперечити законодавству України та цим правилам Конкурсу.
1.9. Організатор має право змінювати і доповнювати загальні правила без персонального повідомлення кожного з авторів. У разі зміни інформація буде оприлюднюватися додатково.

2. Мета і завдання Конкурсу:

2.1. Мета Конкурсу – підвищення інформованості загального населення України з питань профілактики ВІЛ-інфекції, та формування толерантного ставлення до уразливих до ВІЛ груп.
2.2. Конкурс покликаних вирішувати наступні завдання:
-          Привернути уваги до проблеми поширення ВІЛ/СНІДу в Україні.
-          Пропагувати безпечну сексуальну поведінку.
-          Зробити тему ВІЛ «особистою», показати, що ця тема стосується кожного.
-          Сприяти виробленню норми ставлення до представників уразливих груп.
-          Сприяти утвердженню в суспільстві атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння, толерантності.
-          Підвищити якість соціального плакату з питань ВІЛ/СНІДу.
-          Розвинути і сприяти виявленню творчого мислення, в тому числі серед представників уразливих до ВІЛ спільнот.
-          Визначити та заохотити авторів, які створили найоригінальніші та найбільш яскраві зразки дизайну плакатів.
-          Розтиражувати і поширити плакати переможців серед НУО та медичних установ.

3. Номінації Конкурсу:

3.1. Робота повинна відповідати темі Конкурсу та обраній учасником номінації, бути оригінальною за задумом і композиційним рішенням, художньо виразною.
3.2. Робота приймається і оцінюється за трьома категоріями плакатів:
        1. Профілактика ВІЛ серед ЧСЧ.
        2. Формування толерантного ставлення до уразливих до ВІЛ груп (СІН, РКС, ЧСЧ, клієнти ЗПТ, ЛЖВ, діти вулиць).
        3. Профілактика передачі ВІЛ через специфічні сексуальні практики і небезпечну поведінку (татуювання, пірсинг, оральний, анальний секс і т.д.).

4. Предмет та участь у Конкурсі:

4.1. Предметом Конкурсу є оригінальні соціальні плакати (далі – Роботи) виконанні учасниками Конкурсу на паперових та електронних носіях,  які не повторюють ідеї або фрагменти соціальних плакатів, розповсюджених раніше або в момент проведення Конкурсу засобами масової інформації та на рекламних поверхнях.

4.2. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі, які прагнуть донести свій образно-словесний посил до масової свідомості, що проживають на території України і досягли 18-річного віку.
4.3. Освіта, стать, сексуальна орієнтація і віросповідання учасників значення не мають.
4.4. Для розробки плакатів першої категорії будуть залучатися ініціативні групи, ЧСЧ та ЛГБТ-організації. Для другої та третьої категорій - ініціативні групи, громадські організації, творчі групи, рекламні та дизайнерські компанії.

5. Організатор забезпечує:

5.1. Рівні умови для всіх учасників Конкурсу.

5.2. Інформаційну підтримку Конкурсу.
5.3. Нагородження переможців та призерів Конкурсу відповідно до обговорених в Положенні умов.

6. Порядок проведення Конкурсу:

6.1. Конкурс проводиться в один етап, за підсумками якого Конкурсна комісія визначає призерів та переможців.

6.2. Конкурс для всіх зацікавлених осіб та організацій буде оголошено 10 травня 2012 за допомогою Інтернет ресурсів та адресних- розсилок. Матеріали на Конкурс приймаються  з 10 травня по 10 червня поточного року.
6.3. Підведення підсумків відбудеться в червні 2012 року.
6.4. Під час проведення Конкурсу кожен член Конкурсної комісії заповнює  Оціночну таблицю (згідно з додатком №2 до Положення про Конкурс).Переможцями конкурсу визначаються учасники, які набрали більшу кількість балів. У разі рівності набраних балів, голос Голови Конкурсної комісії є вирішальним.
6.5. У кожній номінації Конкурсу (див. п. 3) визначається один переможець (1 місце) і два призери (2 і 3 місця).
6.6. При підведенні підсумків Конкурсу, комісія формує список переможців на підставі Підсумкового протоколу комісії.
6.7. Підсумковий протокол конкурсу містить наступні дані:
- Склад Конкурсної комісії;
- Список учасників;
- Загальне число балів, набраних кожним учасником;
- Переможці із зазначенням винагороди.
6.8. Підсумковий протокол підписується Головою Конкурсної комісії, затверджується Організатором. Конкурс вважається таким, що відбувся після затвердження Підсумкового протоколу.

7. Критерії оцінки та технічні вимоги Конкурсних робіт:
7.1. Відповідність плаката меті і завданням Конкурсу – від 1 до 10 балів.
7.2. Оригінальність, нестандартність вирішення завдання – від 1 до 10 балів.
7.3. Рівень художнього виконання – від 1 до 10 балів.
7.4. Інформативність  – від 1 до 10 балів.
7.5. Мнемонічність ( запамятовуваність, впізнавальність) плаката – від 1 до 10 балів.
7.6. Відповідність тексту (призову, гасла, слогана) сюжетно-компазиційному змісту плаката – від 1 до 10 балів.
Для кожного плаката підсумовуються бали, визначенні за всіма критеріями. Переможець виявляється за найбільшою сумою набраних балів.
7.7 Технічні вимоги:
-      Мінімальний розмір роботи – формат А3 (297мм х 425мм).
-      Файл формату  JPG або PDF.
-      Плакат повинен мати розподільну здатність не менш ніж 1024 х 768 пікселів.
-      Роботи не повинні містити ненормативної лексики, закликів протиправного характеру, інформації порнографічного характеру, відомостей, що порушують загальноприйняті етичні норми та норми моралі.
-      Категорично забороняється використовувати чужі ідеї (повністю або частково) та інше неправомірне використання обєктів інтелектуальної власності інших осіб. У разі недотримання цієї умови Робота відсторонюється від участі у Конкурсі.
-      При використанні запозичених матеріалів, малюнків, фотографій учасники повинні отримати дозвіл автора або моделей на їх використання і відобразити це в явному вигляді у своїй Роботі (при використанні фотографій слід додати дозвіл моделі на використання зображення згідно з додатком №3 до Положення про Конкурс).
-      Кількість представлених Робіт від одного автора (авторського колективу) не обмежена.
-      Роботи, які не відповідають технічним вимогам, до участі у Конкурсі не допускаються.

8. Склад і обовязки Конкурсної комісії:

8.1. До конкурсної комісії запрошені фахівці міжнародних, національних організацій та іституцій:

-   UNAIDS
-   UNODC
-   GIZ
-   AFEW
-   МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ / СНІД в Україні»
-   USAID|Проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні
-  Проект ХОУП — Зе Піпл-Ту-Піпл Хелс Фаундейшн, Інк.» в Україні
-  Всеукраїнська мережа ЛЖВ
- Асоціація клієнтів ЗПТ


8.2. Обовязки Конкурсної комісії:
- Аналіз та оцінка Робіт учасників за заданими критеріями (див. п. 7).
- Повідомлення про рішення Конкурсної комісії про підсумки оцінки Робіт і оголошення призерів та переможців Конкурсу.

9. Порядок і терміни подання заявки:

9.1. Для подачі заявки, учасник що відповідає вищевказаним вимогам, заповнює анкету-заявку (згідно з додатком №1 до Положення про Конкурс) і надсилає на електронну адресу Оргкомітету Конкурсу hiv.posters@gmail.com з позначкою «Конкурс».

9.2. Інформація для анкети учасника:
-        Посилання на обрану Конкурсну номінацію.
-        Назва Роботи.
-        Прізвище, імя/нікнейм (або відомості про авторський колектив).
-        Місто.
-        Контактний телефон.
-        Контактний e-mail.
-        Коментарі до Роботи (не більш 300 слів).
Заявки без вказівки необхідних даних не розглядаються. Роботи без типової заявки до участі у Конкурсі не допускаються.
9.3 Заявки подаються до Оргкомітету Конкурсу з 10 травня по 10 червня 2012 року включно.
Заявки, подані після зазначеного терміну, до участі в Конкурсі не допускаються та розглядатися не будуть.
9.4. Роботи надіслані на Конкурс не рецензуються та не повертаються.

10. Нагородження переможців Конкурсу:

10.1. За підсумками Конкурсу переможцям присуджуються 1, 2 і 3 місце в кожній номінації.

10.2. Всі учасники Конкурсу, які посіли призові місця нагороджуються цінними призами та дипломами.
10.3. Переможці та призери Конкурсу мають право використовувати дипломи Конкурсу для реклами і популяризації власної творчості.

11. Обмеження відповідальності:

11.1. Організатор не несе відповідальності:

-          за передачу даних або заявок із запізненням, їх втрату, відправку по невірному адресу;
-          спотворення, зміну або пошкодження даних;
-          збої і неполадки в роботі телефонного та електронного звязку, апаратного та програмного забезпечення мереж Інтернету та інші збої, повязані з компютерним обладнанням або звязком;
-          зрив Конкурсу, заподіяння шкоди, збитки чи шкоду, завдані обставинами, що знаходяться поза контролем Організатора;
-          друкарські помилки в матеріалах, що мають відношення до даного Конкурсу.

12. Інші положення:
12.1. Конкурс і дані правила регулюються і підлягають тлумаченню відповідно до законодавства України.
12.2. Учасники згодні дотримуватися цих правил і виконувати рішення Організатора, які є остаточними і обов’язковими у всіх випадках.
12.3. Учасники, які порушили ці правила, втручаються у проведення Конкурсу або поведінка яких є недобросовісною чи заподіює шкоду Організатору, Конкурсу чи іншому учаснику (в кожному разі – на розсуд Організатора), можуть бути дискваліфіковані і позбавленні права участі в Конкурсі.
12.4. Організатор залишає за собою право блокувати осіб, для яких допуск на Конкурс залишається спірним, які були дискваліфіковані або іншим чином не відповідають критеріям участі у Конкурсі.
12.5. Питання щодо правил або Конкурсу направляйте по електронній пошті за адресою hiv.posters@gmail.com, контактна особа Велигоцька Анастасія.
12.6. Даний текст не є публічною офертою і не може розглядатися як висновок будь-якого договору.

Немає коментарів:

Дописати коментар