понеділок, 5 вересня 2011 р.

Обласна програма «Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів на 2012 - 2016 роки»


Загальні положення

Вірусні гепатити є актуальною проблемою охорони здоров’я. Відповідно до даних ВООЗ у світі більше 2 мільярдів осіб інфіковано або перехворіло вірусним гепатитом.
За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. До цієї групи інфекційних хвороб належить до 30% захворювань, за винятком грипу та гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів.

За оцінками ВООЗ, в світі на хронічний вірусний гепатит В страждає понад 350 мільйонів осіб. В Тернопільській області рівень захворюваності гострим вірусним гепатитом В коливається в межах 4,6-2,З на 100 тисяч населення, по місту Тернопіль - 6,8-4,1 на 100 тисяч населення. Ці показники є нижчими, ніж в цілому по Україні (14,6-6,31 на 100 тисяч населення).
Ситуація з гепатитом С є ще більш небезпечною. Поширеність вищезазначеного вірусу в Європі вища, ніж вірусу гепатиту В.
За даними ВООЗ, в світі на вірусний гепатит С страждають понад 170 млн. осіб, що складає більше 3% населення планети та в 5 разів перевищує кількість хворих на ВІЛ-інфекцію. В розвинених країнах гепатит С є відповідальним за 20% гострого гепатиту, 70% хронічного гепатиту, 40% некомпенсованого цирозу печінки, 60% гепатоцелюлярної карциноми та 30% трансплантації печінки.
Багаторічна персистенція вірусу гепатиту С при хронічній формі інфекції призводить до розвитку цирозу печінки у 20% хворих протягом 20 років, з подальшою щорічною частотою розвитку декомпенсації цирозу печінки у 6% та раку печінки в 4%.
За прогнозами експертів, до 2015-2020 років кількість інфікованих у світі подвоїться. Офіційна реєстрація гострих форм гепатиту С проводиться лише з 2003 року і складає за останні 5 років 1,7-2.0 на 100 тисяч населення, по Україні – 2,8-1,9 на 100 тисяч населення. Це лише 20-30% від реальної кількості хворих, у більшості – гостра фаза перебігає безсимптомно. На відміну від гепатиту В, вакцинопрофілактика при вірусному гепатиті С є неможливою, а єдиний спосіб контролю епідеміологічної ситуації полягає в лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С.
Яскравим прикладом недооцінки масштабу проблеми вірусних гепатитів є статистика так званих неверифікованих хронічних гепатитів. Показники захворюваності на неверифіковані  хронічні гепатити в Україні постійно зростає. За період з 1993 по 2005 роки захворюваність на вперше виявлені хронічні гепатити зросла з 35,9 до 67,6 на 100 тисяч населення.
За даними ряду авторів, хронічні вірусні гепатити складають 70-90% від усіх вірусних гепатитів і лише 10-30% складають гепатити іншої етіології (алкогольні, токсичні, аутоімунні та інші). Серед вірусних гепатитів провідне місце займає хронічний гепатит С, хронізація якого сягає 90% і для якого характерно мінімум клінічних проявів.
Серед хворих на вірусний гепатит С переважає генотип 1в – 85%, генотип 3а виявлено у 10% хворих, генотип 2а – в 3%, не вдалось визначити генотип у 2% хворих.
В Тернопільській області переважає генотип 1в, для якого характерно різноманітні поза печінкові прояви і який важче лікується.
Хронізація гепатиту В спостерігається в 10-15%, а гепатиту Д – в 10-30%.
При пізньому призначенні лікування хронічний гепатит трансформується в цироз печінки, який є незворотнім станом і призводить до інвалідизації пацієнта і потребує трансплантації печінки як єдиної ефективної стратегії лікування.
Найвищі показники захворюваності реєструються серед осіб молодого працездатного віку.
У зв’язку із збільшенням хронічної вірусної патології печінки та вірусних гепатитів в цілому, як гострих, так і хронічних, значною складністю лабораторної діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів, збільшення гепатологічної патології в зоні радіаційно забруднених територій області, важливим є наявність відповідного досвіду щодо діагностики та проведення адекватного, в т.ч. противірусного лікування хронічних вірусних гепатитів, а також наявність підготовлених кваліфікованих фахівців.
Залишається відкритим питання попередження зараження вірусами гепатитів В і С у групах медичного та епідемічного ризику. Масштаби імунізації населення області проти гепатиту В не відповідають епідемічній ситуації. Лише 76,7 % медичних працівників вакциновані проти цієї  інфекції, на 2012 рік заплановано здійснити 5659 щеплень медичним працівникам.
Одним з найважливіших завдань є проведення вакцинопрофілактики гепатиту В дітям і дорослим у вогнищах цієї інфекції, медичним працівникам групи ризику, студентам середніх і вищих медичних навчальних закладів, працівникам служб спеціального призначення, хворим гастроентерологічного профілю, перед плановими оперативними втручаннями; для проведення першого етапу рекомендованих щеплень необхідно не менш ніж 9 тисяч доз вакцини на рік.
Несприятлива епідемічна ситуація з вірусних гепатитів в Україні і області, високий рівень захворюваності, економічних і соціальних збитків, значна інвалідизація хворих, недостатня матеріально-технічна база й обмежені можливості в проведенні лабораторних і інструментальних досліджень, висока вартість препаратів інтерферону для лікування хворих гепатитами вимагає негайних заходів у вирішенні вищезазначеної проблеми.

Мета Програми
Метою Програми є зменшення рівня захворюваності населення області на вірусні гепатити В і С, попередження інвалідизації і летальності, пов’язаної з розвитком ускладнень (цироз печінки, первинна гепатоцелюлярна карцинома), покращення рівня життя населення.

Основні завдання Програми
            Основними завданнями Програми, які реалізуються відповідно до її напрямків (додаються), є:
·        організаційне забезпечення профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів;
·        удосконалення діагностики вірусних гепатитів;
·        забезпечення базисного лікування хворих з гепатитами;
·        зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення;
·        реалізація інформаційно-освітньої програми для населення з профілактики вірусних гепатитів;
·        проведення вакцинопрофілактики вірусних гепатитів;
·        підвищення кваліфікації медичних працівників.
 
Фінансове забезпечення

            Фінансування Програми здійснюється головними розпорядниками коштів обласного, районних і міського бюджетів в межах видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, відповідно до потреб (додаються).

Обласний бюджет
Місцеві бюджети
Позабюджетні надходження
Всього, тисяч гривень
7546,0
2466,0
36,0
В тому числі:     2012 рік
540,4
493,2
6,0
2013 рік
1232,4
493,2
6,0
2014 рік
2882,4
493,2
6,0
2015 рік
1192,4
493,2
6,0
2016 рік
1692,4
493,2
6,0

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми
1.     Зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В у 2-3 рази.
2.     Стабілізація захворюваності гострим вірусним гепатитом С.
3.     Зниження інвалідизації від хронічних вірусних захворювань печінки.
4.     Зниження смертності від цирозу та раку печінки.

3 коментарі:

  1. Автор видалив цей коментар.

    ВідповістиВидалити
  2. це дуже добре що приймають якісь міри, бо страшно дивитися на те що твориться....=(

    ВідповістиВидалити
  3. ПРИЙМАЮТЬ... ПИШУТЬ ЩО ПРИЙМАЮТЬ..А ПОТРІБНО ЩОБ ВЖЕ ПРИЙНЯЛИ!!

    ВідповістиВидалити