четвер, 30 грудня 2010 р.

МЕМОРАНДУМ Громадської ініціативи «FAQ Гепатит»


Тернопіль                                                                                                               29 грудня 2010 р.

Меморандум Громадської ініціативи «FAQ Гепатит» (далі – Меморандум) укладається між «Сторонами», які усвідомлюючи необхідність високого пріоритету проблеми парентеральних вірусних гепатитів; бажаючи активізувати місцеві громади для негайного посилення відповіді на неї, керуючись необхідністю виробити механізми координації дій урядового та неурядового сектору в негайному створенні регіональної програми профілактики, діагностики і лікування хронічних вірусних гепатитів та організації інформаційно-просвітницької кампанії серед населення області на місцевому рівні, усвідомлюючи необхідність поліпшення інформаційної підтримки відповідних органів влади, неурядових організацій в їх діяльності протидії вірусним гепатитам; керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення поставленої мети, домовилися про таке:


1.      Метою Меморандуму є створення та реалізація обласної програми профілактики, діагностики і лікування хронічних вірусних гепатитів та організація між секторальної координації представницької та виконавчої влад, офіційної медицини, інституцій з діагностики, низки НДО і зрештою самих носіїв ВГС та ВГВ в здійсненні інформаційно-просвітницької кампанії для активізації громад, спрямованої на боротьбу з епідемією гепатитів.
2.      Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом. Для досягнення поставленої мети погоджуються співпрацювати в реалізації проекту Громадської ініціативи «FAQ Гепатит» (далі – «Проект») шляхом:
·        Сприяння у проведенні інформаційно-просвітницької кампанії;
·        Надання необхідної інформації для розміщення на власних інформаційних ресурсах;
·        Участі та організаційної допомоги в проведенні заходів Проекту;
3.      Сторони будуть докладати всіх можливих зусиль для подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на регіональному та місцевих рівнях.
4.      Меморандум є підставою для укладання окремих конкретних договорів про спільну діяльність, якщо Сторони визнають це необхідним. Сторони будуть проводити регулярні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.
5.      У ході консультацій також можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії Сторін. У разі необхідності або надзвичайних ситуацій, Сторони будуть проводити спеціальні консультації, місце, терміни проведення, а також порядок денний будуть узгоджуватися додатково. Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати результати співпраці.

1 коментар: